كارآفرين شدن از كوچه شاگردي مـــي‌گذرد
  كارآفرين مراغه اي از گلخانه خود 12 تن محصول برداشت مي كند
  توليد ۶۰۰۰ جوجه بوقلمون با در آمدي ۱۰۰ ميليوني
  توليد عرقيات گياهي خود را به 300 ليتر در روز رساندم
  اقتصاد مقاومتي
  كارآفرين شدن از كوچه شاگردي مـــي‌گذرد
  اصغر اشتريه كارآفرين موفقي است كه از شاگردي در كارگاه هاي پنير سازي شروع كرده و اكنون در كسوت يك فعال ...
  استان ها
  لينكستان